Search for European Projects

Initieringsprosjekt for utviklinga av tverrfaglig samarbeid ang. integrering (endast IR-midler)

Initieringsprojektet ska utveckla ett gränsöverskridande samarbete för att lösa frågan om hur regionens kommuner kan arbete med att integrera invandrarkvinnor som flyttar till regionen när de gifter sig med en svensk eller norsk man. Målet med projektet är att få till ett huvudprojekt mellan norska och svenska parter.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

Project Website