Search for European Projects

Infrastruktura pro osídlenou oblast Stríbrnické paseky
Start date: Jun 30, 2005, End date: Nov 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt reší rekonstrukci príjezdové komunikace do podhorské cásti obce Stríbrnice - opravu konstrukce vozovky a jejího povrchu v délce 3,23 km. Výsledkem projektu bude zlepšení dopravní dostupnosti této odloucené podhorské cásti obce a zamezení jejímu vylidnování, dojde ke stabilizaci osídlení v oblasti. Trvalé osídlení v oblasti Stríbrnických pasek tak bude zachováno a s ním i unikátní ráz krajiny v podhurí Chribu, která byla, už v dávné minulosti vyhlášena prírodním parkem Stríbrnické paseky. Na Stríbrnických pasekách žije cca. 40 lidí, což ciní 10 obyvatel obce Stríbrnice, která má cca. 400 obyvatel. V posledních letech je patrný trend vylidnování oblasti (v roce 1991 zde žilo 422 obyvatel, v roce 2001 415 obyvatel a koncem roku 2004 to bylo 414 obyvatel). Rekonstruovaná komunikace se stane zároven soucástí Velkomoravské poutní trasy z Cyklotrasami budované v mikroreigonu Buchlov od roku 2003. Projekt je komplementárním projektem k projektu partnerské obce SEC na Slovensku. Obe obce nabízí obyvatelum obdobné podmínky pro život v podhorské oblasti. Reší stejné problémy vzhledem k vylidnování obcí – predevším podhorských pasek, které byly v minulosti osídleny obyvateli. Predstavitelé obou obcí se na nekolika spolecných jednáních shodli na spolecném postupu pri vytvárení lepších podmínek pro život v techto odlehlých cástech obcí. Jendou z prvních aktivit je zlepšení dopravní dostupnosti do techto oblastí.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 54.2%   3 280 283,00
  • 2000 - 2006 Slovakia - Czech Republic (SK-CZ)
  • Project on KEEP Platform

1 Partners Participants