Search for European Projects

INFOTUR - 3
Start date: May 31, 2010, End date: Aug 30, 2011 PROJECT  FINISHED 

INFOTUR - 3' je pokračováním projektů 'INFOTUR - 2', realizovaného partnery projektu z prostředků FM OPPS ČR-Polsko; 'INFOTOUR - Aktivizace systému turistických informací a propagačních aktivit na území Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński' (ER TS-ŚC), realizovaného z prostředků ERDF - INTERREG IIIA CZ-PL a projektu realizovaného v rámci programu Phare CBC 'Rozvoj spolupráce turistických center na Těšínském Slezsku'. Projekt je také v souladu s aktivitami ER TS-ŚC souvisejícími s vytvářením turistických produktů opírajících se o programy Greenways, Ekomuzea a Místní produkt.Projekt plánuje realizaci několika provázaných informačně-propagačních aktivit. Propagační aktivity budou zaměřeny na aktivizace turistických produktů připravených v rámci projektu 'INFOTUR - 2' (Vedoucí partner) a přípravu nabídky trávení volného času (Partner). Budou zahrnovat prezentaci turistických produktů formou prospektů. Vznikne také společná mapa s vyznačenými turistickými produkty a série plakátů. Propagační aktivity doplní uspořádání tří workshopů s tiskovou konferencí, po skončení prací budou budovy Partnerů, ve kterých budou probíhat práce související s projektem, označeny pamětní deskou.V rámci společných aktivit informačního charakteru budou zhotoveny propagační mapy představující rozmístění turistických produktů na území. Tyto aktivity budou podpořeny turistickým označením cest a objektů, které budou součástí jednotlivých produktů, a označením infoboxů. Celý projekt vyvrcholí vytvořením interaktivní mapy využívající navigace GPS, zahrnující svým záběrem území ER TS-ŚC, která umožní snazší přesun po turistických produktech a nalezení umístění atraktivit, jež tyto produkty tvoří, a také využití systému Bluetooth s cílem umožnění přístupu k informacím pro turisty pomocí bezdrátového přenosu dat.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 85%   145 210,88
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants