Search for European Projects

Information och nyheter ÖVER GRÄNSEN
Start date: Dec 31, 2011, End date: Jun 29, 2013 PROJECT  FINISHED 

År 2010 genomfördes studie om bättre nyhetstjänster, nyheter och information över nationsgränserna i Nordens Gröna Bälte. Studien genomfördes i samråd med representanter för etablerade medieföretag. Slutsatsen av små projekt är att det finns ett tydligt behov av arenor, där representanter för media på båda sidor om gränsen kan träffas och utbyta erfarenheter, förbättra kunskaper, färdigheter och nätverksbyggande. Det viktigaste är att skapa en mötesplats för att utveckla en nyhetstjänst som har betydelse på båda sidor om gränsen. En permanent gränsöverskridande nyhetsrapportering är ett långsiktigt mål. Projektet består främst av följande komponenter: - Årlig redaktionsledarträff- Årlig journalistkonferens - Utbytesprogram mellan redaktörer- Nyhetesutbyte

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 41.6%   211 222,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website