Search for European Projects

Informační systém o území v Plzeňském kraji a v Bavorsku - studie (CZ.04.4.82/3.1.00.1/0109)
Start date: Jun 28, 2005, End date: Nov 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt reaguje na problémy předávání geodat a geoinformací o životním prostředí popř. o dalších oblastech mezi Plzeňským krajem a sousedními bavorskými regiony. Z důvodů různých souřadnicových systémů, rozdílného software a formátu dat postádají partneři velmi citelně základní referenční i tématické informace o sousedním území v digitální podobě. Všechny kartografické výstupy z geografických informačních systémů na obou stranách končí na státní hranici. Z toho důvodu je projekt zaměřen na řešení technických, finančních, organizačních, právních a dalších aspektů spolupráce při výměně geodat a geoinformací - analytická a návrhová část studie. V rámci ověřovací části projektu bude pořízen základní referenční mapový podklad za sousední území a implementován do informačního systému Plzeňského kraje. Bavorští partneři zajistili pro účely tohoto projektu pětinásobnou slevu na pořízení referenčního mapového podkladu za svá území. Dále budou na příkladu chráněných území ověřeny možnosti výměny tématických geodat a jejich začlenění do aplikací Plzeňského kraje. Předpokládají se 4 pracovní setkání zástupců Plzeňského kraje a sousedních bavorských regionů.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   825 000,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants