Search for European Projects

Informační kamerový systém (CZ.04.4.82/2.2.00.1/0099)
Start date: May 31, 2005, End date: Aug 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Jedná se o projekt, ve kterém bude vytvořena síť panoramatických webových kamer na území Mikroregionu Šumava - západ, které budou mít možnost využití i z přilehlé bavorské strany. V projektu je navrženo rozmístění celkem 12ti kamer, z nichž 6 je uvažováno nasměrovat na bavorské území, zbylých 6 bude snímat obrázky z českého území. Obrazové informace z jednotlivých kamer budou moci využívat veškeré zájmové skupiny obyvatelstva, ať to budou řidiči nebo návštěvníci Mikroregionu, či zájemci o poskytované služby na daném území. Přístup k obrazovým informacím z jednotlivých kamer bude zajištěn pomocí internetového portálu www.šumavanet.cz, který je propojen pomocí odkazů s bavorským internetovým portálem www.nationalparkregion.de. Pro přístup přes kterýkoli z uvedených portálů budou zájemci z celého světa mít možnost získat informace ve vícejazyčných mutacích, které budou vytvořeny v rámci projektu (čeština, němčina, angličtina). Vzhledem k on-line přenosu dat z jednotlivých uvažovaných kamerových bodů budou k dispozici vždy aktuální informace.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   1 485 000,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants