Search for European Projects

Informační centra - nástroje vzájemné česko-polské spolupráce
Start date: Aug 31, 2008, End date: Sep 29, 2009 PROJECT  FINISHED 

Město Horní Benešov leží v příhraniční oblasti MSK v blízkosti přehrady Slezská Harta,je součástí stejnojmenného mikroregionu. Pro návštěvníky této oblasti město představuje zázemí poskytující základní služby (ubytování, nákupy), sportovní vyžití zejména při nepříznivém počasí apod. S narůstajícím počtem turistů město stále více pociťuje absenci informačního centra (IC). Vzhledem k propracovanému systému IC v ČR se město rozhodlo přistoupit k vybudování IC odpovídajícímu požadavkům České centrály cestovního ruchu a zároveň své zkušenosti přenést a napomoci vybudování obdobného zařízení v Pszówie, s kterým město spolupracuje a realizuje společné projekty od roku 2000. Na české straně dojde k vybudování IC rekonstrukcí a následným vybavením prostor městského úřadu, kde dříve byly 2 prodejny. Do IC bude přestěhována knihovna - oba tyto subjekty pak budou fungovat jako jedna organizační složka města. Součástí knihovny bude "polský koutek", kde budou k dispozici publikace města Pszow. Na polské straně bude funkci IC plnit Městské kulturní středisko (MOK), jehož součástí je i městská veřejná knihovna. Dojde tak k propojení a navázání spolupráce těchto složek na obou stranách hranice. Na polské straně lze pro IC využít stávající prostory MOK, je však nutné zakoupit infostánek s dotykovou obrazovkou a speciálním programem pro jeho provoz. Infostánek bude umožňovat přístup na webové stránky obou měst, bude obsahovat informace pro turisty a interaktivní mapu cyklistických stezek. "Doprovodným" výstupem projektu bude vydání dvoujjazyčné publikace partnerských měst, kde bude představena jejich historie a kulturní dědictví. V rámci slavnostního otevření IC v H.B. bude uspořádán společný workshop "Turistická IC - fenomén v oblasti služeb cestovního ruchu".

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 85%   269 139,00
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants