Search for European Projects

Informační a komunikační technologie a jazykové vzdělávání (Informační a komunikační technologie a jazykové vzdělávání)
Start date: May 4, 2006, End date: Dec 13, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt je zaměřen na využití moderní výukové techniky při jazykovém vzdělávání. Učitelé a žáci ZŠ Lidická a partnerské školy v Bogatyni společně připravili ukázku práce s interaktivní tabulí pro ředitele škol z české části Euroregionu Nisa. Během krátké doby, kdy měli zapůjčenou tabuli, společně připravili zajímavé projekty jazykového vzdělávání, které by ale bez trvalého umístění tabulí v obou školách nebylo možné realizovat. Návrhy jazykových projektů: - e-Twinning - spolupráce škol na bázi výměny vlastních jednoduchých programů zaměřených na výuku jazyků - soutěž žáků v tvorbě žákovských jazykových prezentací s interaktivním ovládáním - společná tvorba jazykových programů atd.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 74.8%   152 400,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants