Search for European Projects

Informace, komunikace a vzdělávání v cestovním ruchu (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0150)
Start date: Sep 30, 2005, End date: Sep 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Cílem projektu je intenzivní a dlouhodobá přeshraniční spolupráce v oblasti cestovního ruchu na úrovni destinačních managementů v příhraničním území jižních Čech a východního Bavorska. Spolupráce bude spočívat v oboustranném rozvoji a provázání turistických informačních systémů těchto regionů, školení pracovníků infocenter popř. dalších institucí s využitím zkušeností bavorského partnera pro zlepšení kvality poskytovaných služeb cestovního ruchu, v neposlední řadě v komunikaci odborníků pro oblast cestovního ruchu, regionálního rozvoje a managementu destinace z jižních Čech a Bavorska.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 74.7%   148 000,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants