Search for European Projects

Incubatorennetwerkt
Start date: Sep 30, 2011, End date: Sep 29, 2014 PROJECT  FINISHED 

Het project Incubatorennetwerk(t) wil een meerwaarde bieden bij de economische valorisatie van onderzoeksresultaten door een interregionale en interuniversitaire samenwerking op te zetten. Daarbovenop versterkt dit project de reeds bestaande soortgelijke steunprogrammas en acties in Vlaanderen en Nederland.Concreet zullen hiervoor de nodige detectie-, opvolginstrumenten en samenwerkingssystemen ontwikkeld worden voor interregionale en interuniversitaire technologie-uitwisseling, spin-off creatie en begeleiding tot groeibedrijven. Deze zullen tijdens het project, als een testfase, toegepast worden bij de begeleiding van 10 pre-start samenwerkingsinitiatieven en van 5 bestaande spin-offs tot groeibedrijven. Bovendien zullen 8 master classes georganiseerd worden die moeten bijdragen om van onderzoekers succesvolle ondernemers en uiteindelijk managers van groeibedrijven te maken.Er wordt naar gestreefd om tegen het einde van de projectperiode in onze regio een grensoverschrijdend interuniversitair samenwerkingsverband, met beproefde instrumenten en met een bewezen trackrecord, in werking te hebben om op lange termijn de interregionale interuniversitaire samenwerking voort te zetten en zo mogelijk uit te breiden besluit Eric Degroof, projectleider. Achievements: Incubatorennetwerk(t) heeft door het opzetten van een interregionale en interuniversitaire samenwerking een belangrijke meerwaarde geboden bij de economische valorisatie van onderzoeksresultaten, gerealiseerd in Vlaamse en Nederlandse universiteiten. Een technologie uitwisselingscommissie selecteerde de ideeën met het meeste potentieel. Via diverse master classes werd gepoogd om van die onderzoekers ook succesvolle ondernemers te maken.In zon masterclass zetten onderzoekers hun eerste stappen op weg naar een eigen spin-off. Een onderzoeker aan de Universiteit Leuven getuigde over de kracht van het project: Het waren leerzame dagen, met inspirerende verhalen uit de praktijk. Bovendien heb ik kennis gemaakt met allerhande aspecten van ondernemen, waaronder investmunt funding, team development en internationaal zakendoen. Dat komt allemaal goed van pas bij het oprichten van ons bedrijf.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 50%   1 018 167,50
  • 2007 - 2013 Border Region Flanders - Netherlands (BE-NL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

5 Partners Participants