Search for European Projects

ilotní projekt Karel Klostermann 2006 (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0320)
Start date: Mar 31, 2006, End date: Dec 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Tento pilotní projekt je realizován jako jedna z aktivit mezinárodního projektu Interreg IIIC - STRATCULT, v němž je Jihočeský kraj od července 2004 zapojen v roli projektového partnera. Cílem tříletého projektu STRATCULT (z anglického STRATegy = strategie a CULTure =kultura) je rozvoj strategické spolupráce kulturních subjektů a veřejných orgánů 4 členských zemí EU (ČR, Rakousko, Slovinsko a Finsko). Aktivity projektu Pilotní projekt Karel Klostermann 2006: a) vytvoření německé verze VIDEO DVD o Karlu Klostermannovi b) vydání propagačního materiálu / letáku o Karlu Klostermannovi v ČJ a NJ Vydané materiály budou distribuovány zdarma prostřednictvím jihočeských informačních center, Krajského úřadu Jihočeského kraje, Sdružením K. Klostermanna. Na rakouské straně na stejných odpovídajících místech. Jde o projekt zaměřený na cestovní ruch a na kulturu - slouží ke zvýšení povědomí tuzemských a zahraničních turistů i místních obyvatel Jihočeského kraje i Horního Rakouska o spisovateli K.Klostermannovi, čímž dochází ke zvýšení kulturní vzdělanosti v obou regionech obecně. To vede rovněž k rozvoji cestovního ruchu mezi oběma příhraničními regiony, kdy turisté touží po poznání kraje, kde žil a tvořil spisovatel Karel Klostermann.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   75 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants