Search for European Projects

íjezdová komunikace a parkovací plochy k prístavu U jezu - Hodonín (Príjezdová komunikace a parkovací plochy k prístavu U jezu - Hodonín)
Start date: Dec 31, 2005, End date: Nov 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt je zameren na vybudování dopravní infrastruktury k prístavu U jezu v Hodoníne, jenž je duležitým a pomerne hojne navštevovaným turistickým cílem. Príjezdová komunikace, parkovací stání a osvetlený chodník pro peší zajistí bezpecný a plynulý pohyb návštevníku. Soucástí projektu je vybudování cca 230 m asfaltobetonové komunikace v š. 5,5 m, 30 parkovacích stání pro osobní automobily, prípadne autobusy ci auta s lodemi. Soucástí komunikace bude osvetlený chodník pro peší. Obsahem projektu je realizace prístupové komunikace, parkovacích ploch a osvetlení chodníku pro peší v oblasti prístavu dle platné legislativy, její zkolaudování a uvedení do provozu. Príjezdová komunikace, parkovište a chodník pro peší budou sloužit predevším návštevníkum areálu prístavu U jezu. Soucástí projektu je propagace prostrednictvím reklamních tabulí, tisku letáku a slavnostního otevrení.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   5 400 000,00
  • 2000 - 2006 Slovakia - Czech Republic (SK-CZ)
  • Project on KEEP Platform

1 Partners Participants