Search for European Projects

III Transgraniczne Lato Artystyczne na Kresach – Tomaszów Lubelski 2007

Realizacja projektu przyczyni się do intensyfikacji i pogłębienia nawiązanych kontaktów kulturalnych z Ukrainą czego uwieńczeniem będzie konferencja po odbyciu której sporządzona zostanie strategia rozwoju kultury. Dzięki cyklowi 5 wydarzeń artystycznych i 6 koncertów przekrojowo obejmujących nurty muzyczne podczas których wystąpi 30 zespołów artystycznych (reprezentujących również mniejszości etniczne) wiedzę o kulturze i muzyce regionalnej poszerzy 1500 widzów na każdym koncercie w tym młodzież oraz część społeczeństwa, która pozostaje w trudnej sytuacji materialnej. Dzięki realizacji projektu nastąpi nawiązanie długofalowej i zorganizowanej współpracy opartej na ustalonej wspólnie strategii rozwoju kultury.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

1 Partners Participants