Search for European Projects

III. Staroměstské slavnosti (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0410)
Start date: Jun 30, 2006, End date: Dec 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Velmi intenzívně probíhá spolupráce mezi obcemi Staré Město pod Landštejnem a Kautzen, o čemž svědčí nejen časté vzájemné návštěvy jejich představitelů, ale dlouholeté pořádání nejrůznějších akcí. Uvedená spolupráce vyústila v pravidelné organizování obecních slavností v obou partnerských obcích. Návštěva na českých slavnostech je rok od roku vyšší, hlavně přibývá návštěvníků z Rakouska. Vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu českých a rakouských občanů je organizace stále obtížnější a finančně náročnější. Záměrem projektu je obohacení programové nabídky k využití volného času občanů a dětí, obnova venkovských tradic uspořádáním obecních slavností, za účasti rakouských občanů, dětí a jejich rodičů, které umožní odstranění jazykových barier. V průběhu projektu proběhnou III. Staroměstské slavnosti dne 19. srpna 2006 za účasti rakouských partnerů, kteří se na realizaci akce podílejí organizačně, účastí na přípravě i vlastním průběhu akce.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   56 960,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants