Search for European Projects

II. ročník - Nejen sportem proti drogám
Start date: Dec 31, 2006, End date: Oct 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Projekt předpokládá realizaci cyklu, složeného z šesti akcí, určených dětem ze základních škol v Deštné m v O.h., Skuhrově nad B., Dobrém a polských Dušnik. Jedná se o lyžařské závody, turnaj ve stolním tenisu, v malé kopané, florbalu, návštěvu ZOO a účast na oslavě ukončení zimní sezóny v Deštném v O.h. (Rampušák - rej masek). Součástí celého cyklu bude i nenásilná, ale cílená výchova zaměřená na likvidaci sociálně.patologických jevů (vč. besed) a bude vytvořeno prostředí nabízející prostor vzájemnému sbližování dětí z obou národ, vytvářením přátelských svazků a odbouráváním jazykových bariér. Projekt je předkládán jako samostatný. Finanční krytí zajistí obec.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   247 875,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants