Search for European Projects

II. ročník Mezinárodního festivalu dětí sjednocené Evropy - Osoblažsko
Start date: Jan 1, 2006, End date: Jun 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

A) II. ročník jednodenního festivalu, na kterém se setkají děti a mládež z Polska a České republiky Program: A.1. Společně poznáváme přírodu - poznávací vycházka do obory Helena v Dívčím Hradě A.2. Sportovní setkání - soutěže dětí ve fotbale, volejbale a vybíjené A.3. Odpoledne a večer dechové hudby - vystoupení hudebních těles z obou stran hranice A.4. Poznání společných a blízkých událostí z historie - soutěžní společenská hra B) Beseda o budoucnosti společného území C) Propagace
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   93 921,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants