Search for European Projects

II/411, II/152, III/15226 Moravské Budějovice - okružní křižovatka (CZ.04.4.83/2.1.00.1/0129)
Start date: Jun 9, 2006, End date: Dec 14, 2006 PROJECT  FINISHED 

Jde o realizaci okružní křižovatky v Moravských Budějovicích, která navazuje na budoucí obchvat tohoto města a zároveň leží na trase Severojižního propojení kraje Vysočina, které z dlouhodobého hlediska propojí kvalitním tahem východní část kraje s regionem Dolní Rakousko . Navržená okružní křižovatka je situována do plochy stávající úrovňové průsečné křižovatky. Rekonstrukce křižovatky je navržena jako přestavba stávající úrovňové neřízené průsečné křižovatky s pěti vjezdy na malou okružní. Okružní křižovatka byla navržena jako jednopruhová s jedním jízdním pruhem na vjezdech. Vnější průměr křižovatky je 36,0 m, průměr středního ostrova křižovatky je 10,0 m. Jednopruhový okruh je navržen v šířce 6,0 m. Na okruh navazuje pojížděný prstenec ze zámkové dlažby šířky 2,0 m. Délka úpravy komunikací je cca 36,0 m u ulice Husova (II/152), cca 97,0 m u ulice Jemnická (II/152), 39,0 m u silnice II/411 a 184,0 m u ulice Fibichova.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   9 750 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants