Search for European Projects

Idrettsanleggs betydning for samfunnsutvikling
Start date: Oct 14, 2009, End date: May 30, 2012 PROJECT  FINISHED 

Ett tidigare EU-projekt från 2008 som studerade idrottsföreningar visade tydliga kopplingar mellan starka demokratiska idrottsföreningar, identitet och företagsamhet. I detta projekt ska det forskas kring idrott och samhällsutveckling. Projektet har en tvärvetenskaplig karaktär med inslag av sociologi, psykologi, kulturgeografi och ekonomi. Forskningen kommer att bedrivas i nära samarbete med aktörer för de involverade anläggningarna. Exempel på områden och anläggningar som kommer att studeras är Stod och Bjugn i Tröndelag samt Föllinge och Svenstavik i Jämtland. Projektet kommer dessutom att integrera planeringen av idrottsanläggningsprojekt i Steinkjer och Östersund i analysen.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 22.6%   90 772,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website