Search for European Projects

ICQ
Start date: Apr 30, 2009, End date: Mar 30, 2012 PROJECT  FINISHED 

Kunst in Zicht en Bureau CiST willen, in samenwerking met vzw Aktuwa, de kwaliteit van kunst- en cultuureducatie in en voor het onderwijs via samenwerking en inhoudelijke verdieping verbeteren. Dit willen ze bereiken door op diverse plaatsen in Vlaanderen en Nederland opleidingstrajecten voor leerkrachten en medewerkers uit de kunst- en culturele sector uit te werken. Daarnaast zetten ze op lokaal niveau netwerken op die duurzame samenwerkingsverbanden tussen het onderwijs en de culturele sector stimuleren en leerkrachten en leerlingen creatief vaardiger maken. De steden Turnhout en Tilburg worden als basislocaties voor de netwerking rond cultuur en onderwijs als eerste in gang gezet. Achievements: Het doel van dit project was het verbeteren van de kwaliteit van kunst- en cultuureducatie in en voor het onderwijs via samenwerking en inhoudelijke verdieping op diverse plaatsen in Vlaanderen en Nederland. Zo werden opleidingstrajecten uitgewerkt voor leerkrachten en medewerkers uit de kunst- en culturele sector. Het project verliep succesvol en er was veel enthousiasme en interesse vanuit zowel de culturele als de onderwijssector. De geïntegreerde ICQ cursus, die tijdens dit project werd ontworpen, zal verder gebruikt worden in verschillende vervolgtrajecten aan beide zijden van de grens.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 50%   384 315,34
  • 2007 - 2013 Border Region Flanders - Netherlands (BE-NL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants