Search for European Projects

I-TRAVLE
Start date: Mar 31, 2012, End date: Dec 30, 2014 PROJECT  FINISHED 

Multiple-Sclerosis (MS) en Cerebro-Vasculair Accident (CVA) zijn invaliderende aandoeningen die steeds vaker voorkomen. Om de zelfredzaamheid van patiënten te verhogen, kan specifieke revalidatietraining heel effectief zijn. In het huidige zorgaanbod kan deze echter maar beperkt worden aangeboden. Een oplossing hiervoor vormt de inzet van revalidatierobotica. In het voorafgaand Interreg-project Revalidatie-Robotica II werd een prototype virtuele leeromgeving ontwikkeld met als naam I-TRAVLE, individualised technology and robot-assisted virtual learning environment. Met behulp van een revalidatierobot kan de patiënt navigeren door het systeem en aangepaste oefeningen uitvoeren die vooraf door de therapeut worden ingesteld.Door nu te investeren in het vervolgproject I-TRAVLE, wil Europa de implementatie van deze revalidatietechnologie verder faciliteren, zodat patiënten volledig autonoom kunnen oefenen in deze virtuele leeromgeving. Bedoeling is dat de aangeboden oefeningen gepersonaliseerd zijn en automatisch aangepast worden aan de mogelijkheden van de gebruiker. Verder wil men patiënten ook de mogelijkheid bieden om deze virtuele leeromgeving in de thuissituatie te gebruiken. Achievements: Multiple-Sclerosis (MS) en Cerebro-Vasculair Accident (CVA) zijn invaliderende aandoeningen die steeds vaker voorkomen. Om de zelfredzaamheid van patiënten te verhogen, kan specifieke revalidatietraining heel effectief zijn. In het huidige zorgaanbod kan deze echter maar beperkt worden aangeboden. Een oplossing hiervoor vormt de inzet van revalidatierobotica. In het project Revalidatierobotica II werd een prototype virtuele leeromgeving ontwikkeld met als naam I-TRAVLE, individualised technology and robot-assisted virtual learning environment. Met behulp van een revalidatierobot kan de patiënt navigeren door het systeem en aangepaste oefeningen uitvoeren die vooraf door de therapeut wordt ingesteld.Door verder te investeren in het vervolgproject I-TRAVLE, wilden de projectpartners de implementatie van deze revalidatietechnologie verder faciliteren, zodat patiënten volledig autonoom kunnen oefenen in deze virtuele leeromgeving. De aangeboden oefeningen zijn verder gepersonaliseerd en automatisch aangepast aan de mogelijkheden van de gebruiker. Verder hebben de patiënten nu ook de mogelijkheid om deze virtuele leeromgeving in hun thuissituatie te gebruiken.Voor meer info: www.i-travle.eu
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 50%   268 847,82
  • 2007 - 2013 Border Region Flanders - Netherlands (BE-NL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants