Search for European Projects

i am social, not social media addicted
Start date: May 20, 2016, End date: Jan 19, 2017 PROJECT  FINISHED 

Användandet av sociala medier har blivit en integrerad del av vårt dagliga liv och väldigt få individer är medvetna om de negativa konsekvenserna detta kan bidra med i de sociala, fysika, psykiska områdena. "I am social, not social media addicted" är en använd fras som visar omedvetandet om det växande problemet och förvärrningen av socialt nätverks beroende. Projektet kommer att hjälpa deltagarna att inse skillnaden mellan verkligheten och den virtuella verkligeheten, hur viktigt det är att vara fysiskt aktiv jämfört med att vara aktiv online. Att öka medvetandet om hälsosamma sätt att använda sociala medier utan att bli beroende av dem. Youth In organiserar detta ungdoms utbyte för 42 deltagare från sju deltagar länder. Deltagar längderna är Grekland, Polen, Portugal, Turkiet, Italien, Lettland samt Sverige. Projektet kommer att hållas i Malmö, Sverige och icke formella utbildnings metoder kommer att användas som verktyg för att lära ut.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

6 Partners Participants