Search for European Projects

Hudba v proměnách času - společný česko - bavorský koncertní projekt v rámci 20. ročníku Festivalu komorní hudby Český Krumlov 2006 (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0171)
Start date: Jun 29, 2005, End date: Jun 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Výchozí situace - projekt neinvestičního charakteru zaměřený na přeshraniční spolupráci v oblasti kultury (vážná hudba) Obsah - kulturní výměny (ne)profesionálních hudebníků v rámci 20. roč. Festivalu komorní hudby Cíle - rozvoj přeshraniční spolupráce v oblasti zájmové činnosti neprofesionálních hudebních těles se zaměřením na vytvoření a rozvoj partnerských kontaktů na česko - bavorské hranici, podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu, významný regionální, jakož i mezinárodní dopad (60 aktivních účastníků projektů, ca 500 - 600 návštěvníků akce z ČR, SRN ale i jiných států EU)
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 67.7%   94 668,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants