Search for European Projects

Hranice bez hranic
Start date: Dec 31, 2011, End date: Mar 30, 2013 PROJECT  FINISHED 

Česká televize, televizní studio Ostrava a TVP Wroclaw úspěšně spolupracují v rámci projektu "Hranice dokořán-Rozmówki polsko-czeskie". Televizní studia vytvořila společný projektový a realizační tým, který připravuje stejnojmenný, diváky vysoce ceněný, magazín věnovaný životu v příhraničí. Obě média chtějí na dosavadní úspěchy navázat. Spolupráce v rámci projektu "Hranice dokořán-Rozmówki polsko-czekskie" spočívala ve vytvoření týmu, který připravoval pořad zpravodajského typu - magazín s týdenní frekvencí vysílání. Jedná se o typ práce, která spočívá v jednotném vedení a rozdělení úkolů pro českou a polskou skupinu. Stabilní základy vzájemného porozumění a kvalitní společné práce se staly východiskem pro vytýčení náročnějšího úkolu, jakým je vytvoření cestopisného dokumentu. Spolupracující média se rozhodla, že tým, který bude pracovat v rámci tohoto projektu, bude plně homogenní. Jeho úkolem bude vytvořit pořad, který bude mít náročnější, publicisticko-dokumentární charakter. Výsledný pořad se nebude skládat z české a polské části, ale bude se jednat o dílo společné. Tento typ spolupráce předpokládá konsenzus v oblasti tematické, klade vysoké nároky na práci jednotlivce a zároveň vyžaduje absolutní souhru celého týmu.Projekt bude podpořen dvěma tiskovými konferencemi a mediální kampaní, která bude spočívat v pravidelném zveřejňování tematických sponzorovaných textů, jež budou o pořadu informovat širokou veřejnost a speciální webovou stránkou. Ta bude obsahovat videoarchiv odvysílaných dílů a veškeré informace, které se k projektu a pořadu vážou. Webová stránka bude k dispozici nejen po dobu trvání projektu, ale také následujících pět let po jeho ukončení. Achievements: V rámci projektu vznikl společný česko-polský tým složený z pracovníků obou partnerů, který připravil seriál cestopisných filmů představujících zajímavá nebo méně známá místa a události v česko-polském příhraničí. Společný tým spolupracoval na výrobě televizního díla od samého počátku až po postprodukci. Tento způsob práce umožnil tvůrcům smysluplné hledání souvislostí a objevování nových pohledů, protože smyslem a cílem projektu nebyla pouze společná výroba audiovizuálního díla, ale především vzájemná spolupráce, inspirace a motivace, která vede k vysokému profesionálnímu i lidskému porozumění. Výsledkem projektu je unikání televizní dílo, které představuje region česko-polského příhraničí pod zorným úhlem toho, co jeho obyvatele spojuje, obohacuje a je jejich komparativní výhodou. Seriál je složen z 16 jedinečných dílů dokumentárního cyklu, každý o stopáži 26 minut, které jsou společným dílem autorů z obou stran hranice. Projekt a jeho pořad byl podpořen speciální webovou stránkou www.hranicebezhranic.cz, která je dvojjazyčná a obsahuje videoarchiv odvysílaných dílů pořadu, fotogalerii, galerii zajímavostí a informace o pořadu, projektu a jeho realizátorech.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 85%   264 398,45
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants