Search for European Projects

Horsepower 1 (Hästkraft 1)
Start date: Nov 30, 2002, End date: Dec 30, 2003 PROJECT  FINISHED 

Häst- och motoraktiviteter för barn och ungdomar. Projektet ska skapa ett nätverk för de organisationer som bedriver ungdomsverksamhet inom häst och motor. Samarbetet sker som egna projekt mellan delområdena Inre Skandinavien (IS) och Gränslöst Samarbete (GS).

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details