Search for European Projects

Hody byly, hody budů aneb hody bez hranic (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0428)
Start date: Aug 31, 2006, End date: Dec 14, 2006 PROJECT  FINISHED 

Obsahem tohoto projektu je kompletní zajištění lidové slavnosti - hodů. V letošním roce bychom chtěli tuto slavnost obohatit našim sousedem z Rakouska. Projekt je zaměřen na spolupráci obce Ratíškovice a obce z Rakouska formou poznávání kultur, které jsou rozlišné, ale možná i v něčem společné. Rakousko je sice soused, ale dlouhou dobu nenavštěvovaný, takže máme co dohánět. V našem projektu se zaměřujeme na folklor - hody. Určitě i v Rakousku jsou podobné slavnosti, takže jejich prezentace u nás bude jistě zajímavá. Při jednání s rakouským partnerem jsme se dohodli, že přijede místní dechová hudba v krojích. Asi největší problém bude jazyková bariéra, zejména pro střední generaci, která se jazyky neučila. Mladí lidé si mohou své jazykové schopnosti ověřit. Je lépe se sejít při zábavě a vínu. Z tohoto setkání určitě vzejdou nová přátelství a možná i nová tradice folklorních slavností. Vyvrcholením hodů je neděle. Rakouská muzika by hrála na seřadišti. Odtud by průvodem doprovodila krojované a stárky na slavnostní mši svatou. Po tomto slavnostním obřadu bychom se vydali průvodem pro stárka, stárku a pro povolení hodů na Obecní úřad. V průvodu by se tedy střídaly obě kapely jak rakouská tak domácí. Rakouská kapela by ještě hrála před obecním úřadem a chceme ji dát i časový prostor na kultuním domě, kde by se představili se svým programem. Každoročně navštěvuje tuto lidovou slavnost čím dál více mladých lidí nejen z obce, ale i krojovaných z okolí. Doufáme, že s rakouskou dechovou hudbou přijedou i jejich příznivci z Rakouska. Chceme tento program proto co nejvíce obohatit o různé kultury a zvyky. Dalším bodem tohoto projektu bude pořízaní videozáznamu z celého průběhu hodů, který bude sloužit pro náš videoarchiv a pro další uchování tradic. Videozáznam věnujeme i rakouským přátelům pro další dobrou spolupráci.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   133 125,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website