Search for European Projects

Hjärtat i Skandinavien - Med levande Landsbygd
Start date: May 31, 2008, End date: Dec 30, 2011 PROJECT  FINISHED 

Målgruppen för projektet som kallas Scandinavian Heartland är invånare på landsbygden, bygder, lokala utvecklingsgrupper samt kommunala tjänstemän och politiker. Med undantag för två kommuner har inga andra kommuner i Dalarna deltagit i något gränsregionalt samarbete i Sverige-Norge programmet tidigare. Genom att skapa en mötesplats för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling kring insatsområdena service, attraktiva tätorter, livsstilsboende och småskalig energi förväntas projektet bidra med både social, politisk och kulturellt mervärde. Den regionala kunskapen, identitet och en gemensam förståelse ökar för vilka utmaningar som landsbygden i Fjällregionen och Dalarna står inför.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 30.5%   513 460,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website