Search for European Projects

Historie česko - polského pohraničí aneb 650 let obce Jívka
Start date: May 31, 2006, End date: Oct 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Realizace projektu zahrnuje organizaci 3-denní společensko – kulturní akce „Historie česko – polského pohraničí aneb 650 let obce Jívka“, která se bude konat ve dnech 11.8. – 13.8. 2006. Oslavy budou zahájeny v pátek dne 11.8. 2006 společenským večerem za účasti zastupitelů obce, zástupců společenských organizací, škol a hostů z Polska. Druhý den bude oslava probíhat na volném prostranství v obci, zde budou raženy pamětní mince, proběhne ukázka klubu modelářů, ukázka historických automobilů a motocyklů, ukázka výcviku služebních psů, dobrovolní hasiči svazku obcí Jestřebí hory provedou ukázku dálkové přepravy vody apod. Současně budou probíhat na přilehlém hřišti různé sportovní turnaje.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   78 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants