Search for European Projects

Historie a současnost Všerubského průsmyku (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0524)
Start date: Dec 14, 2006, End date: Jun 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Předmětem projektu je otevření nového česko-německého informačního centra ve městě Kdyně. Turistické informační centrum bude umístěno v objektu nově zbudovaného Muzea příhraničních styků v centru města. V rámci projektu bude slavnostně otevřeno IC a muzeum a také bude vydán společný česko - německý propagační materiál. Prostřednictvím nového česko-německého informačního centra bude rozvíjena spolupráce obou partnerských měst. Společná propagace regionu přispěje k rozvoji cestovního ruchu a povede k přílivu turistů do česko - bavorského příhraničí. Celkové náklady projektu činí 105 672 Kč.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 50%   41 531,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants