Search for European Projects

Higher education student and staff mobility project
Start date: Jun 1, 2015, End date: Sep 30, 2016 PROJECT  FINISHED 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (v nadaljevanju FUDŠ) se je na projekt Erasmus+ prijavila z namenom spodbujanja študentov, pedagoškega in strokovnega osebja k aktivnejšemu delovanju pri študiju oziroma pedagoškemu in strokovnemu delu. Udeležba v programu Erasmus+ vpliva na večanje konkurenčnosti in kompetenčnosti, kar povečuje prepoznavnost fakultete tako na nacionalni kot tudi mednarodni ravni. Postopku pridobitve dotacije za mobilnost so, po že ustaljenem redu, sledile promocijske aktivnosti (spletna stran FUDŠ, promocijsko gradivo, dogodek za študente FUDŠ Fakultetni kažipot, informiranje in obveščanje študentov v okviru projektne pisarne…) ter razpis za dodelitev dotacij. Izmed vseh prijavljenih študentov se je, na podlagi višine povprečne ocene, izbralo dve študentki za mobilnosti z namenom študija in enega študenta za namen praktičnega usposabljanja. Izvedli smo dve študijski mobilnosti v trajanju 3 mescev (skupno 6 mesecev) ter eno mobilnost z namenom praktičnega usposabljanja v trajanju 2 mesecev. Med zaposlenimi smo prejeli več prijav kot je bilo razpisanih dotacij po pogodbi. Pridobili smo 3 dotacije, izvedli pa 5 mobilnosti za zaposlene z namenom poučevanja in usposabljanja. Natančneje, izvedli smo 2 mobilnosti za namen poučevanja in 3 mobilnosti za namen usposabljanja.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details