Search for European Projects

Healthy Lifestyle Hospitality (Healthy Lifestyle Hospitality - III-3-01=047.242)
Start date: Jan 31, 2013, End date: Dec 31, 2013 PROJECT  FINISHED 

Een belangrijk aandachtspunt in de vergroting van die kwaliteit is Vrijetijdseconomie. Hier wordt het in een ruimer “Healthy Lifestyle Hospitality” perspectief geplaatst. Het innovatieve karakter komt vooral tot uitdrukking door nieuwe combinaties van onder meer horeca, kunst en cultuur, sport en de gezondheidszorg. Momenteel zijn de genoemde branches veelal nog op zichzelf staande sectoren. In Duitsland kent men weliswaar bv. Kurorten (Breege, Bad Sulze, etc.) maar die staan vrij sterk in het teken van de gezondheidszorg waarbij gesproken wordt van gezondheidstoerisme. In Nederland kent men dergelijke concepten in de vorm van wellness centra (Fontana Bad Nieuweschans, Zwaluwhoeve, etc.) waarin het welzijn/-bevinden centraal staat. Innovaties zullen vooral voortvloeien door de ziens- en handelswijze vanuit de verschillende sectoren met elkaar te combineren. Hierbij gebruik makend van de nieuwste technologische middelen en inzichten. In het bijzonder met betrekking tot kwaliteitsverbetering van de dienstverlening in het licht van een healthy lifestyle. Die benadering zal vooral in het teken staan van welzijn waarin zorgverlening een faciliterende, dienende rol speelt. Het welzijnskarakter, bijvoorbeeld door inzet van culturele activiteiten, en het verbeteren van de hospitalitycomponent en toegankelijkheid van de gezondheidszorg in tal van verrassende varianten met verschillende branches moeten bijdragen aan het versterken van het uitnodigende karakter.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 50%   25 000,00
  • 2007 - 2013 Netherlands - Germany (NL-DE)
  • Project on KEEP Platform
Project Website