Search for European Projects

HASIČSKÉ ZÁVODY V PŘÍHRANIČÍ ČESKO-POLSKÉM
Start date: May 31, 2006, End date: Oct 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

projekt bude uskutečněn v roce 2006v oblasti spolupráce českých a polských dobrovolných hasičských sborů v rámci zaměření na kulturní, sportovní výměnu a spolupráci v práci s mládeží. zahrnuje organizaci společenských česko-polských hasičských závodů, jejiž efektem je dlouhodobá spolupráce mezi hasičskými organizacemi, přinášející hodnoty vzájemným poznáním jakož i výměnou hasičkých zkušeností a další rozvíjení spolupráce. Partnerem bude Gmina Miedzylesie. Projekt má také hodnoty výchovné, vzhledem k provádění informační kampaně o protipožární ochraně během akce jak pro mládež tak dospělé občany.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 74.9%   75 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants