Search for European Projects

Hasiči NEJEN sobě
Start date: Oct 24, 2007, End date: May 23, 2008 PROJECT  FINISHED 

Projektem a realizací aktivit v něm popsaných zejména chceme prohloubit a upevnit spolupráci českých a polských hasičů v příhraniční oblasti. Projekt zahrnuje celkem 2 realizované aktivity. První z nich je svatofloriánské setkání hasičů. Jde o pravidelné setkání praporů a zástav dobrovolných hasičů z příhraničních obcí okresu Opava a gminy Kietrz. Tradiční akce hasičů na Hlučínsku pořádána rok co rok v květnu ke svátku sv. Floriána, patrona hasičů. Druhá akce s názvem Moravská brána zahrnuje rovněž tradiční setkání a soutěžení polských a českých hasičů v disciplíně požární útok a další disciplíně, která má zejména zábavný podtext. Celkově se bude jednat již o 13 ročník této soutěže.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   119 610,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants