Search for European Projects

Handelshus
Start date: Jan 4, 2001, End date: Jun 29, 2004 PROJECT  FINISHED 

Projektet är en fortsättning på det interregprojekt/förstudie som genomfördes under år 2000 med syfte att utreda förutsättningarna för Handelshusverksamhet i området Västra Värmland och Glåmdalen. Det nätverk som bildades under förstudien kommer att byggas på med fler företag och branscher. Aktiviteter: Företagsutveckling av handelshus, verksamheter på och studier av nya marknader, produktutveckling av gemensamma produkter, kompetenshöjning, PR, försäljning, miljö, kvalitet, samarbete, Nätverksträffar och workshops, framtagande av handbok för gränshandel. Handelshus Sverige/Norge är inget fysiskt hus. Vid möten utställningar och andra sammankomster utnyttjas de lokaler som finns i området och på så vis är det fler som kan ha nytta av Handelshuset och det uppstår heller ingen konkurrens. Vidare kommer hemsida att tas fram och internet att användas för kommunikation och så småningom även för försäljning.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details