Search for European Projects

Hálózat a fenntarthatóságért - A fenntarthatóság érvényesítése a határmenti régiók programjaiban és projektjeiben / Hodnotenie udržateľnosti rozvojových programov a projektov realizovaných v pohraničných regiónoch (Hálózat a fenntarthatóságért / Sieť pre udržateľnosť)
Start date: Oct 31, 2012, End date: Oct 30, 2013 PROJECT  FINISHED 

Általános célA projekt célja a magyar-szlovák határtérség kiegyensúlyozott gazdasági, szociális, kulturális fejlődése, az egészséges környezet biztosítása és az uniós források hatékony és fenntartható felhasználásnak elősegítése a civil szervezetek és egyéb helyi érdekelt szervezetek kapacitásainak és hálózatainak fejlesztése révén.Specifikus célok1) Hatékonyabb civil részvétel a Strukturális Alapok programozása és felhasználása során a magyar-szlovák határtérség kiegyensúlyozott fejlődése céljábólA jelenlegi fejlesztési dokumentumok elemzése, az eredmények megosztása, a határon átnyúló kapcsolatok, hálózatok, események, kommunikációs munka hatására az érintett szervezetek felkészülten vesznek részt a társadalmi egyeztetési folyamatokban, ezért a környezeti és szociális szempontok, valamint a régiók speciális érdekei jobban érvényesülnek a 2013 utáni programokban és projektekben, a helyi területfejlesztési tervekbe erőteljesebben érvényesülnek az fenntartható fejlődés elvei.2) A civil és egyéb helyi szervezetek fejlettebb tervezési tudással rendelkeznekJó projekt és jó projekt-ötlet adatbázis fejlesztése, jó projekt fejlesztési gyakorlatok megosztása, közös kiadványok, fórumok, konferenciák révén a magyar-szlovák civil és helyi szervezetek tudásának növelése hozzájárul fenntartható projektek megvalósulásához.A projekt eredményeként a fejlettebb projekt tervezési tudás, a hatékonyabb társadalmi részvétel, a környezeti és szociális szempontok erőteljesebb integrálása a tervezési dokumentumokba hozzájárul az erősebb helyi gazdaság, és a határtérség szociálisan, környezetileg, gazdaságilag és kulturálisan integrált fejlődéséhez. Achievements: The project supported the development of capacities and networks of NGOs and other local stakeholders in order to enhance sustainable local development and strengthen the effective, sustainable use of structural funds, for the economic, social and cultural development and healthy environment of the border area. The project aimed at a more effective participation of NGOs in programming and using Structural Funds, highly developed planning skills of NGOs and other local stakeholders.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 80.8%   121 020,02
  • 2007 - 2013 Hungary - Slovak Republic (HU-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website