Search for European Projects

Halový fotbalový turnaj starších žáků partnerských měst, Jeseník 2006 (Halový fotbalový turnaj starších žáků partnerských měst, Jeseník 2006)
Start date: Jul 9, 2006, End date: Dec 9, 2006 PROJECT  FINISHED 

Město Jeseník má velmi bohatě rozvinutou spolupráci se svými partnerskými městy. Předešlé aktivity v rámci dlouhodobých cílů a schválené strategie rozvoje zahrnují i širokou příhraniční spolupráci. Daří se dokonce vytvářet síť partnerských měst, kdy se díky jesenické aktivitě setkávají polská příhraniční města s partnerským městem slovenským a německým. Halový fotbalový turnaj starších žáků partnerských měst 2006 bude uspořádán počtvrté, poprvé se všemi partnerskými městy. Pořadatelé mají zkušenosti s mezinárodními turnaji. Hrací systém je oveřen a nároky na doprovodný program, který umožňuje osobní poznání sousedních zemí, jsou naplňovány. Pokračování kontaktů je zajištěno.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 74.4%   138 250,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants