Search for European Projects

HAAVE: Youth Participation
Start date: Aug 1, 2015, End date: Nov 30, 2015 PROJECT  FINISHED 

Opintomatkan tarkoituksena oli tutustua tshekkiläiseen nuorisotoimintaan ja selvittää miten paikalliset kunnat sekä järjestöt toimivat yhteistyössä. Tavoitteena oli löytää uusia tapoja yhteistyön tekemiseen eri sektoreiden välillä ja mahdollisuuksia nuorten oman kansalaistoiminnan kehittämiseen. Opintomatkan aikana vierailtiin kuudessa organisaatiossa ja luotiin yhteyksiä paikallisiin toimijoihin yhteistyön jatkamiseksi, kuten esimerkiksi ohjaaja - ja nuorisovaihdon luomiseksi. Opintomatka kesti viisi päivää (20.-24-9.2015), valitut vierailukohteet Tshekissä sijaitsevat Prahassa ja Pardubicessa. Opintomatkaan osallistui kymmenen henkilöä: kaksi Nuorten Akatemian työntekijää ja kahdeksan HAAVE-verkoston jäsentä (eri kuntien nuorisopalvelujen edustajia).
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

1 Partners Participants