Search for European Projects

Gyógyászati eszközök vásárlása kórházak és egészségügyi intézmények számára / Nákup zdravotníckych prístrojov pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia (Gyógyászati eszközök vásárlása és üzembe állítása/ Nákup zdravotníckych prístrojov a ich uvedenie do prevádzky)
Start date: Sep 30, 2013, End date: Mar 30, 2015 PROJECT  FINISHED 

Jelen projekt az alábbi célok megvalósulásához járul hozzá:/ Predložený projekt prispeje k naplneniu nasledujúcich cieľov:Gazdasági versenyképesség növelése/Zvýšenie ekonomickej konkurencieschopnostiA korszerű ellátás eredményeként csökken a kórházban töltött napok száma, a határtérség munkavállalói gyorsabban válnak munkaképessé./ V dôsledku modernej zdravotnej starostlivosti sa zníži doba hospitalizácie, obyvatelia príhraničného regiónu budú skôr práceschopný. Társadalmi és kulturális koherencia növelése/ Zvýšenie spoločenskej a kultúrnej koherencieA projekt ötlet közös kidolgozásával, a partner intézmények egészségügyi ellátását bemutató, az ellátás terén felmerült kérdésekre megoldási javaslatok kidolgozását szolgáló workshopok megrendezésével a társadalmi koherencia erősödik./ Spoločné spracovanie projektového zámeru, prezentácia poskytovania zdravotnej starostlivosti u jednotlivých partnerov a na pracovných stretnutiach vypracované návrhy na riešenie zistených problémov posilujú spoločenskú koherenciu.A projekt hozzájárul a projektben részt vevő egészségügyi intézmények közötti együttműködés kiterjesztésére, és más ágazatok közötti együttműködéseket is generál./ Projekt prispeje k rozšíreniu úrovne spolupráce medzi zúčastnenými zdravotníckymi zariadeniami a generuje aj medziotvetvovú spoluprácu. Természeti értékek védelme/ Ochrana prírodných hodnôt A korszerű, energiatakarékos gyógyászati eszközök beszerzése csökkenti a felhasznált energia és a keletkező veszélyes hulladék mennyiségét./ Nákup moderných na energiu úsporných zdravotníckych zariadení zníži spotrebu použitej energie a následne množstvo produkovaného nebezpečného odpadu. Achievements: The Hospital of Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet in Edelény and the Hospital in Kráľovský Chlmec are both located in the eastern part of Hungary and Slovakia facing similar problems related to a low development level and a low level of financial resources on the one hand and a high level of oncological diseases, diseases of the circulatory systems and respiratory diseases on the other hand. Comparing cross-border regional indicators, the partners seek solutions for similar problems on both sides of the border. With the support of the cross border cooperation programme, both hospitals were able to purchase new medical equipment in order to increase the level of health care services in the border regions. Due to new modern health care services the duration of hospitalization will be decreased and the new modern energy saving equipment will help to decrease the operational costs in both hospitals.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 83.3%   580 514,00
  • 2007 - 2013 Hungary - Slovak Republic (HU-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website