Search for European Projects

Grenzen bewegen
Start date: Sep 30, 2015, End date: Dec 30, 2018 PROJECT  FINISHED 

Description (EN): In context of the project, the target group will be prepared for the respective neighbouring countries’ job market. With this they can lower or overcome their existing inhibition for the “unknown” behind the border. Potential employers (next to the named personnel service providers other companies will be approached) will be included in the training programme. With this it is possible to compare the job vacancies’ concrete profiles with the participations’ qualifications and possibilities. To strengthen the competence of self-placement, methodical experience from “work first” will be used. In een eerder “People to people”-proefproject is ervaring opgedaan met het gezamenlijk voorbereiden van duitse en nederlandse werkzoekenden op het solliciteren en werken in het buurland. Het programma bestond uit een cursus over alle aspecten die te maken hebben met het solliciteren en werken in het buurland (taalvaardigheid , cultuur en praktische zaken) en een stage bij een werkgever in het buurland. Zowel de inhoudelijke aspecten van het programma als het feit dat de duitse en nederlandse groepen het programma deels gezamenlijk hebben doorlopen, zijn door de deelnemers als zeer positief ervaren. Het elkaar leren kennen, het uitwisselen van ervaringen en het over en weer geven van tips, blijken in zeer belangrijke mate bij te dragen aan de motivatie om ook echt actief op zoek te gaan naar een baan in het buurland. Hoewel het bemiddelen van werkzoekenden geen expliciet doel was van deze pilot, zijn toch drie deelnemers duurzaam naar werk bemiddeld.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 50.1%   394 020,00
  • 2014 - 2020 INTERREG V-A Germany - The Netherlands
  • Project on KEEP Platform
Project Website

3 Partners Participants