Search for European Projects

Grensehummeren
Start date: Jun 30, 2008, End date: Jun 29, 2011 PROJECT  FINISHED 

Hummer finns på den röda listan över hotade djurarter i Norge och Sverige. Projektet vill säkerställa den biologiska mångfalden i kustzonen samt verka för en levande kustkultur. Projektet studerar särskilt om de fredade områden, där hummerfiske är förbjudet, ger någon positiv effekt. Projektet ska utföra akustiska märkning ("radioövervakning") av hummer för att följa hummern tills den byter skal, 20 hummrar ska märkas och 10 lysbojar placeras ut. Projektet är nyskapande genom att använda märkning och DNA-analys för att generera kunskap om hummerns livsbetingelser. Projektet kompletterar tidigare insatser på torsk.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 22.4%   143 833,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website