Search for European Projects

Gränsstrategisk krishantering Norge-Sverige
Start date: Mar 31, 2008, End date: Dec 30, 2008 PROJECT  FINISHED 

Detta inledande projekt ska utreda förutsättningarna för en djupare samverkan mellan berörda krisaktörer i gränsområdet. Vidare ska projektet kartlägga de olika ledningsstrukturer som råder inom olika aktörsområden samt vilka användbara kommunikationsmodeller och företagskulturer som finns. Allt i syfte att undersöka om behov finns för ett eventuellt huvudprojekt där de frågor som belysts i denna beskrivning görs till föremål för fördjupade studier samt behov av fortsatt gränsöverskridande kompetensutveckling inom krishanteringsområdet.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 22.8%   13 889,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website