Search for European Projects

Gränsregional omsorgsfilosofi
Start date: Aug 31, 2008, End date: Dec 30, 2010 PROJECT  FINISHED 

Gränsregional omsorgsfilosofi ska leda till att personer med demenssjukdom och deras närstående i åtta kommuner i en stor gränsregion får ett gemensamt bemötande, likartad vård och omsorgskvalitet. Avsikten är att dessutom underlätta rörligheten över gränsen för personer med demenssjukdom, deras närstående och personal. Den utbildningsmodell som ska tas fram kommer också att kunna användas av andra kommuner i Sverige och Norge samt i andra EU-länder.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 23.5%   227 031,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website