Search for European Projects

Gränsöverskridande utv. Sagavägen

Projektet ska utveckla Sagavägen till ett väl fungerande samfärdselstråk över Skandinavien – genom en gränsregion med ett levande näringsliv. Det ligger väl i linje med Interreg-programmets intentioner. Liksom projektets grundläggande arbete med att ta fram en gemensam gränsöverskridande utvecklingsplan för Sagavägen

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 16.4%   800 000,00
  • 2000 - 2006 Kvarken - Mittskandia (FI-SE-NO)
  • Project on KEEP Platform

7 Partners Participants