Search for European Projects

Gränsöverskridande fjällräddning

Projektet ska öka fjällsäkerheten i de svensk-norska fjällen. De separata räddningsenheter som finns på olika sidor om gränsen utvecklas till en mer effektiv och samordnad räddningstjänst i det vidsträckta fjällområdet. Genom projektet kommer fjällräddare i båda länderna bl a att få gemensam kompetensutveckling och bättre och samordnad kommunikationsutrustning.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 57.2%   1 285 000,00
  • 2000 - 2006 Kvarken - Mittskandia (FI-SE-NO)
  • Project on KEEP Platform

16 Partners Participants