Search for European Projects

Gränslös miljö för Innovation, Forskning och Utbildning

Mittuniversitet i Jämtland-Västernorrland ingår i ett kluster tillsammans med näringslivet. Høyskolen i Sør-Trøndelag og NTNU ingår tillsammans med näringslivet i Nord- och Sør-Trøndelag i ett kluster. Projektet vill länka samman dessa kluster till en för Mittnorden gemensam klusterbildning. Inom detta kluster ska samarbete ske inom kompetensförsörjning av regionen, inom forskning och utveckling samt genom att inspirera och stödja innovationer och företagande. Med bredare kompetens, delade personella och laborativa resurser, samordnade satsningar på FoU, delad rekryteringsbas av studenter och samordnad studentrekrytering ska projektet resultera i en gemensam klusterbildning, starkare än de två var för sig.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 26.4%   280 367,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website