Search for European Projects

Gränslös Geografisk Information
Start date: Mar 31, 2008, End date: Mar 30, 2009 PROJECT  FINISHED 

Tillgång till grundkartor över gränsen Norge-Sverige är idag mycket begränsade. Detta har försvårat arbetet med att leda och samordna räddningsinsatser i gränsområdet. Idéseminar och testdag visade tydligt på behovet att skapa och nyttiggöra sig en gemensam digital kartdatabas. Rent tekniskt är det inget problem att skapa kartdatabasen. Avtals- och rättighetsfrågor måste lösas. GIS-kompetensen måste förbättras – framför allt på svensk sida. Förstudien har också tydligt visat på att det är så stor skillnad i organisation, kultur, språk och utrustning. Småprojektet har resulterat i ett huvudprojekt.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 22.8%   13 889,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website