Search for European Projects

Gränslös geografisk information II
Start date: Jun 30, 2010, End date: Dec 30, 2012 PROJECT  FINISHED 

Den förstudie som genomfördes som ett småprojekt under 2008 tydliggjorde behovet av gemensam digital kartinformation över gränskommunerna. Förstudien påtalade även behovet av övningar för att förbättra samarbetet över gränsen. I detta projekt ska blåljusorganisationerna (polis, hälsa och räddningstjänst) och Gränsräddningsrådet Jämtland-Tröndelag fortsätta arbetet för en Gränslös Geografisk Information, GGI II.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 28.9%   134 502,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website