Search for European Projects

Gränslös fiskedestination
Start date: Dec 31, 2007, End date: Dec 30, 2011 PROJECT  FINISHED 

En gemensam norsk/svensk, marknads-, sälj-, och bokningsfunktion färdigställas. Ett gemensamt varumärke ska byggas upp. Vidare ska ett aktivt affärs- och produktutvecklingsarbete bedrivas i syfte att skapa ett bredare och attraktivare utbud av sportfiskeprodukter i ett större geografiskt område än tidigare (svensk sida: Dalsland samt Årjängs kommun - norsk sida: Östfold og Akershus). I projektet ingår också att färdigställa en generell arbetsmodell för utveckling av gränsregionala sportfiskedestinationer. Vidare ska gemensamma gränsöverskridande strategier och
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 22.8%   217 600,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website