Search for European Projects

GränsEraser - generations og gränsoverskridande mediakulturer
Start date: Oct 31, 2009, End date: Oct 30, 2012 PROJECT  FINISHED 

Projektet inriktar sig på samverkan mellan den kreativa näringen, utbildningar och offentlig sektor som t.ex. att studenter ska kunna knyta kontakt med företag för praktik och arbete i Nedre Glommenregionen och Fyrbodal. GränsErasers mål är att utveckla en regional infrastruktur för den kreativa näringen som säkerställer kompetens- och affärsutveckling. Projektet kommer att fokusera på flera områden: Ordna träffar mellan aktörerna. Utveckla en regional och en virtuel mötesplats för kreativ näring. Utveckla samarbetet mellan medieutbildningar och kontakten mellan utbildningar och näringsliv. Främja kunskapsutveckling och kunskapsförmedling inom området.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 28.1%   200 000,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website