Search for European Projects

Golf trio Ostrava 2007
Start date: May 31, 2006, End date: Jun 14, 2007 PROJECT  FINISHED 

Projekt je zaměřen na posílení cestovního ruchu, sportovně-kulturní nabídky a společenského života v česko-polském příhraničí. Smyslem projektu je uspořádání golfové výstavy Golf trio Ostrava 2007, která je určena široké veřejnosti, golfovým klubům a odborníkům v oblasti golfového sportu. V rámci výstavy bude realizován program pro jednotlivé cílové skupiny - široká veřejnost získá možnost načerpání informací o golfu, děti a mládež se budou moci zúčastnit soutěží v patování a odborné veřejnosti budou zprostředkovány odborné informace z řad projektantů a pracovních týmů údržby hřišť. Součástí akce bude také neoficiální česko-polský golfový turnaj. Projekt je připraven k realizaci.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   299 637,50
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants