Search for European Projects

Golden Brass Pasture 2
Start date: May 1, 2016, End date: Dec 31, 2016 PROJECT  FINISHED 

ISKCON Almvik är en ideell förening och är en eko-by som ligger i sörmländska naturen ungefär 60 km från Stockholm. Vi är 35 vuxna och 25 barn. Vi har kobeskydd, mjölkproduktion, grönsaks-, säd- och fruktodlingar och siktar mot hållbart självhushåll. Almvik har 11 olika nationaliteter och ett gott samarbete i byn. I projektet Golden Brass pasture 2 har vi tre volontärer och samarbetar med en sändande organisation från Tyskland, en från Estland och en från Danmark . Vårt mål är att ge volontärerna • vidgade vyer och kunskaper för att kunna överbrygga kulturella och språkliga skillnader i en ny situation och i ett främmande land. • kunskaper och färdigheter för att kunna odla sin eget odlade hälsosamma mat och även sälja den • anamma en sund livsstil med utomhusaktiviteter och möjliggöra framtida engagemang i hållbarhetsprojekt, små eller stora. Volontärerna har en mentor som har daglig kontakt och engagerar dem in i projektets olika aktiviteter, olika sorters arbete på gården; grönsaks- och blomodlingar, frukt- och bär plockning, ta hand om kor/oxar och många andra praktiska göromål. Kurser i svenska eller engelska. På ledig tid finns många möjligheter i den vackra naturen runt Almvik, kurser, kulturella evenemang eller besöka Stockholm.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

3 Partners Participants